Seminar ‘Nieuwe Privacywet voor Kerken’ in Zwolle en Gouda

05/03/2018

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening in werking. In Nederland is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Veel organisaties denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Maar vergis u niet! De Nederlandse Privacy-toezichthouder gaat minstens 2,5 keer zoveel personeel krijgen om te handhaven. Deze Autoriteit Persoonsgegevens krijgt een bredere rol en kan hogere boetes opleggen.

De hoogste tijd dus om uzelf voor te bereiden en uw organisatie AVG-proof te krijgen. Dit is niet voor iedere branche hetzelfde. Bij kerkelijke organisaties speelt het recht op privacy versus het recht op godsdienstvrijheid en daarmee inrichtingsvrijheid. Bovendien zijn religieuze gegevens bijzondere persoonsgegevens. Hoe gaat u hier als lokale gemeente of parochie mee om? Het gaat niet alleen om het aanpassen van uw ledenadministratiesysteem het gaat ook om gedrag. De verantwoordingsplicht waaronder het bijhouden van een verwerkingsregister ligt bij u als organisatie. Wat is de juiste aanpak van uw data veiligheidsbeleid? Wie kan er bij welke gegevens? Welke technische en organisatorische maatregelen zijn nodig? Stappen die u moet gaan zetten en waarmee u met dit seminar op weg wordt geholpen.

Helderblauw, de uitgever van Kerkmagazine, organiseert op 10 en 17 april 2018 een seminar ‘Nieuwe Privacywet voor Kerken’ in resp. Zwolle en Gouda. Kosten voor deelname bedragen € 45,00 per persoon. Opgave kan via de website.