Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat kerken tellen

22/02/2018

Wij krijgen de vraag regelmatig: Hoeveel kerkgebouwen zijn er eigenlijk in Nederland? En hoeveel daarvan zijn nog als zodanig in gebruik? Ook de uitgever van Kerkmagazine weet het niet exact. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) weet het evenmin. Reden voor de RCE-dienst Toekomst Religieus Erfgoed om dat in kaart te gaan brengen.

Op de website van Toekomst Religieus Erfgoed leest u het volledige artikel over dit onderwerp.