Miljoenenschade na brand in Urbanuskerk Amstelveen

18/09/2018

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus houdt rekening met een schadepost van enkele miljoenen euro’s na de grote brand afgelopen weekend in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen.

Het is voor de onderlinge verzekeraar al de tweede grote brandschade in een jaar. Gevolgen voor de brutopremie hebben de branden niet. Directeur Alphons van der Voorn verwacht wel dat de premierestitutie een stuk lager uitpakt dan voorgaande jaren. Schade-experts van Donatus maakten na de brand de balans op tussen de ashopen van de kerk, die op de toren na volledig uitbrandde. De kerk was bij Donatus verzekerd met brand- en stormdekking.

“Een paar maanden geleden hadden we in Limmen, Noord-Holland, ook een grote kerkbrand. De schade bedroeg daar € 4 tot 5 miljoen. Ik ben geen schade-expert, maar in Amstelveen zal het ook om enkele miljoenen gaan”, verwacht Van der Voorn. De afgelopen tien jaar betaalde Donatus gemiddeld 40% van de premie weer terug aan de leden, over 2017 zelf 45%. De verwachting is dat dit percentage over 2018 niet gehaald gaan worden. Premierestitutie over 2018 vindt plaats per 1 januari 2020.
Mochten de beleggingsopbrengsten dit jaar en in 2019 meevallen, dan kunnen die nog verrekend worden. “Het nadelig effect van dit schadejaar kunnen we dan mogelijk beperken”.

Donatus is de grootste kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. De verzekeraar uit Rosmalen heeft meer dan 4.600 gebedshuizen in verzekering. De roomskatholieke kerk vormt de grootste ledengroep. Daarnaast verzekert Donatus 8% van alle Rijksmonumenten in Nederland.