Meer geld naar monumentale kerken

01/11/2017

delft-nwekerkIn het regeerakkoord van de nieuwe regering staat een passage over cultureel erfgoed: “Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering. Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming. Particuliere monumentenbezitters
blijven financieel gesteund worden. We trekken hier deze kabinetsperiode 325 miljoen euro voor uit.”

Op de website van Kerkelijk Waardebeheer leest u een commentaar op deze passage. De organisatie plaatst kritische noten bij de kabinetsvoornemens en wijst er onder andere op dat een belangrijk
deel van de kerkgebouwen hier buiten beeld blijft. “Ongeveer 40% van het totaal aantal kerkgebouwen in Nederland heeft de Rijksmonumentale status. De gemeentelijke en provinciale monumenten (ongeveer 15%) en overige kerkgebouwen blijven in het regeerakkoord vooralsnog uit het zicht. Voor deze gebouwen wordt de vraag: wat te doen om ze in stand te houden, steeds meer prangend. Geen vraag die de burgerlijke overheid gaat oplossen.”