Breed en actueel programma op Kerkenbeurs Nederland 2017

03/03/2017

Kerk en Gemeente 2015 WEB -64In samenwerking met diverse onafhankelijke organisaties, onze exposanten en kerkelijk beheerders, kan Kerkenbeurs Nederland weer een zeer actueel en relevant programma aanbieden. De workshops, presentaties en masterclasses bestrijken een zeer groot deel van de zaken die de aandacht vragen van kerkrentmeesters en beheerders.

Vanzelfsprekend staan de onderwerpen ‘Energiebeheer’ en ‘Beeld & Geluid’ op het programma. Op dit moment de meest gevraagde onderwerpen. Maar ook is er een Masterclass Kerkelijke Communicatie voor leden van de web- en kerkbladredactie. Of energiebeheer, schadepreventie en reparatie bij monumentale kerkgebouwen.
Belangrijk onderwerp is ook verzekeren. Je voorkomt er niets mee, maar maakt wel bewust van de risico’s en hoe die zoveel mogelijk te voorkomen. In dat licht past ook het onderwerp veiligheid en BHV.

Verder, nadenken over de toekomst van uw kerkgebouw(en) en multifunctioneel gebruik ervan. Dat heeft invloed op uw verbouwing en inrichting. Daarom is ‘Herbestemming’ een belangrijk thema, evenals ‘Herinrichting en Restauratie’.

Last but not least: een zeer interessant en actueel programma voor kerkenraad, parochiebestuur en oudstenraad. Over het doorlichten van het bestuur, het veranderen van de kerk, fondsenwerving. Maar ook over gevoelige onderwerpen zoals veilig pastoraat en het ontwikkelen van talent in de gemeente.

Bekijk hier de details van het programma.